"Мах Маркет" компани "Монголчууд гэртээ" хандивын аянд нэгдлээ

"Мах Маркет" компани Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг, болон Монгол телевизээс зохион байгуулсан "Монголчууд Гэртээ" хандивын аянд нэгдэж, 1000 айл өр...

Огноо:2021/ 02/ 07 <<Дэлгэрэнгүй